SAGA TANGALA II reporté pour cause sanitaire

Amin’ny alahelo sy fahasosorana lehibe no anambaranay Rap gasy en images sy ny Tangala Mainty fa nofoanan’ny fanjakana ny fanatanterahana ny Live Saga Tangala II

, ny seho an-tsehatra rehetra dia nofoanana avokoa fa tsy ny antsika irery ihany amin’ity resaka pesta hiaraha mahalala ity.

Niady tany foana izahay omaly tontolo ny mba hanatanterahana ilay hetsika fa tena niziriziry tsy nanaiky hatramin’ny farany koa izy ireo.

Ampitaina amin-tsika ao amin’ny Facebook sy amin’ny gazety ihany ny date manaraka hanatanterahatsika ilay Saga Tangala II.

Ho an’T Ho an’T….

Tsy ataontsika mahakivy izany fa vao maika manosika antsika hanomana zavatra tsara, mankasitraka antsika rehetra tsy ankanavaka mpanaraka  » RAP GASY EN IMAGES x TANGALA MAINTY CLAN >

Laisser un commentaire