Live CHRISTIAN HIP HOP / BLESS UP

Tafatafa niarahana tamin’i Tanjona ANDRIAMAHALY mpiarakara ilay hetsika Bless Up

1: Inona no anaranl’ilay hetsika ?

BLESS UP

2: Inona avy ireo zavatra ho hita mandritra izany ?

Hip Hop, amin’ilay efa fantatsika amin’ny maha Rap azy, hisy BEAT BOXing, DJ ing, Dance, RNB,

Gospel koa asaina mba tsy amonamonaina, natao ho an’ny rehetra. Misy projection Vidéo miavaka koa,

surprise fa tongava mialoha tsara mba ahita hatramin’ny volohany.

Fanamarihana : tena amin’ny 14h dia manomboka isika.

ireo tarika mpandray anjara :

GODS NATION GOSPEL / UNDERGOD VISION / NASHYA / NSN / GOOD SOLDIER IN CHRIST / KAZ T MATIK / EDDIE / SMY / NEPHESH TA’AN

ireo guest : ETNIK / ASAPH / D -ALI / ONE GOSPEL

BEATBOX : MAS FSQUAD

DANCE: XPRESSIONZ , NYC FREE STEPS

DJ : DJ DENIS J ( dj ministries)

paf : 3 000 ar

ny vola rehetra azo dia oentina anampina ireo ankizy sahirana eny andalana, ka irotsaka antsehatra izahay idina an-dalambe izara kojokoja ho azy ireo amin’ izao an-katoky ny noely izao.

 

3: Inona no antony nanaovana ilay hetsika dia rahoviana ary aiza ?

ny antony nanaovana ny hetsika dia voalohany indrindra efa anaty programation an’ny RAP GASY EN IMAGES , moa sady amin’ ity mois de decembre manokana no safidy satria volana masina noho ny andro noely , ka dia ararotiny anampina ny ankizy tsy manana , karazana « acte sociale » anay ihany izany amin’ ny mpiara-belona,

antony manaraka koa ny fampiroborobona ny christian rap efa tokony ahazo ny toerany tsara ao anaty ny tokotany be an’ny haintso haintso , satria efa mivaotra be ilay karazana mozika ataon’izy ireo , dia ho fampahafantarana an ‘ireo groupe mazava ho azy.

CFM ANOSY

AM 16 DECEMBRE 2017 am ROA ORA

4: Inona no lohahevitra noraisinareo amin’ilay izy ?
Esprit de partage / toe-tsaina tia fifampizarana
nahazo izahay dia mizara, notahiana dia faly mizara

5: Inona no mety hampiavaka io hetsika io ?

Ho endrika hafa indray amin’ny kolotsaina HipHop, itondra anakiray amin’ireo fihiram-baovao indray ho entina hiderana an’Andriamanitra

6: Inona no tanjonareo amin’ilay izy ?

Hizara ny Filazantsara, Ampiseho fa azo ataon’ny tanora tsara ny miaina miaraka amin’ Andriamanitra ary milona anatin’ireo mozika tanora iany koa nefa fiderana

 

7: Iza no mikarakara azy ?

RAP GASY EN IMAGES fa manampy ny HM TOUR , sy ny MONE C

Laisser un commentaire